illy Treating The Earth With Care

ร่วมกันรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

illy ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตในทุกๆแก้ว นอกเหนือจากการคัดสรรค์แหล่งที่ปลูกกาแฟที่ได้มาตรฐาน แต่ยังผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ เครื่องชง และอุปกรณ์

เพราะด้วยการตัดสินใจของคุณ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจได้

#ONEMAKES THEDIFFERENCE

นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมวิธีการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม illy ยังมุ่งหาวิธีในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตทั้งหมด
การอนุรักษ์ระบบนิเวศและการเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางความยั่งยืนของ illy เสมอมา

การมุ่งมั่นของเราเริ่มต้นจากการคัดสรรค์ประเทศผู้ผลิตที่นักเกษตรกาแฟ illy และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาแฟร่วมแบ่งปันงานวิจัยล่าสุดและนำวิธีการที่ดีที่สุด โดยเน้นวิธีการที่มีผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมต่ำ และมีการทำด้วยมือ การใช้น้ำน้อย การลดน้ำเสีย การใช้ร่วมเงาธรรมชาติของต้นไม้พื้นเมืองและการลดการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเป็นหนึ่งในความตั้งใจหลักของเรา

การมุ่งมั่นยังคงมีอยู่ต่อเนื่องที่ โรงงานผลิตเดียวของ illy ณ เมือง Trieste, Italy ที่มีเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ดีที่สุดของโลกรวมกันเพื่อสร้างส่วนผสมของที่ลงตัวของ illy
การคั่วกาแฟแบบมืออาชีพนี้เกิดขึ้นในโรงงานของ illy ที่มีการปล่อยควันต่ำมาก โดยการปล่อยควันนี้อยู่ในระดับที่กฎหมายอนุญาต

เราได้ลงทุนอย่างมากเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตกาแฟของเรา หนึ่งในโครงการที่เสร็จล่าสุดของเราคือการกู้ความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการคั่นเมล็ดและแปลงมันเป็นน้ำร้อนที่ไว้ใช้ทั่วโรงงาน นโยบายและวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมของ illy ที่มีมาตรฐานอและปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานได้รับความยอมรับ และการรับรองจากองค์กรระดับโลกหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นที่ระลึกกันมาหลายทศวรรษ เพื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่เกี่ยวกับความเป็นกลางคาร์บอนภายในปี 2033